HOMEDE DORSTVLEGELSCOMMISSIESPARTNERSFOTOALBUMCONTACT
PrinsencommissieOptochtcommissieArtiestencommissieKleintje CarnavalMaf(fia)Vette Brass(ie)2de KeusRedactie Dorstvlegel Magazine

OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE COMMISSIES

In dit blok vindt u meer informatie over de diverse commissies van cv de Dorstvlegels. Klik op een van de buttons en lees wie deel uitmaakt van betreffende commissie en wat zij doen.

 
                                                     ***
 
In dit blok treft u ook informatie aan van enkele groeperingen die carnaval een warm hart toedragen en met hun activiteiten o.a. ons programma completeren. Wij bieden ze dan ook graag de gelegenheid om zichzelf en hun activiteiten onder uw aandacht te brengen.
 
Ontwerp & Realisatie: Regenmakers Reclamestudio
Downloads