HOMEDE DORSTVLEGELSCOMMISSIESPARTNERSFOTOALBUMCONTACT
Prins Carlo IBestuurRaad van ElfDansmarietjesPrinsengardeEregalerijEx-prinsenEreledenDorstvlegelVetlirre medallie

DE VETLIRRE MEDALLIE

De Vetlirre medallie is een onderscheiding die in 2002 in het leven is geroepen door de toenmalige burgemeester van de gemeente Deurne, de heer Daandels. De onderscheiding wordt toegekend aan personen of groeperingen die over een langere periode een bij- zondere prestatie hebben neergezet voor, door of met carnavals- vereniging de Dorstvlegels. 

De onderscheiding wordt uitgereikt door de burgemeester van de gemeente Deurne.


Vetlirre medallie 2019
   DE VETTE BRASS(IE) BAND

De vetlirre medallie wordt dit jaar uitgereikt aan een groep mensen die de carnaval in Vlierden het afgelopen decennia een flinke boost heeft gegeven. Jaarlijks zetten zij zich in voor die ene activiteit. Niet alleen tijdens de carnaval, maar ook tijdens de maandenlange voorbereidingen, waar iedere week hard voor moet worden gewerkt. Dat kan alleen maar als de voltallige groep zich er 200% voor in zet. En dat doen ze dan ook, stuk voor stuk, in volle saamhorigheid. Als ze dan na afloop van hun activiteit de grote waardering van de deelnemers én van het publiek in ontvangst mogen nemen, smaakt dat naar meer, waardoor ze al weer zin krijgen in het volgende carnavalsjaar.

Met hun jaarlijks terugkerende activiteit bereiken ze overigens nóg iets belangrijks. Wellicht iets waar ze zelf misschien niet direct bij stil staan. Ze geven de deelnemers (vaak kinderen) iets extra’s mee waar ze wellicht hun hele verdere leven profijt van hebben. Door deze kinderen namelijk een podium te geven, wordt de faalangst bij deze kinderen vaak voor een groot deel weggenomen. Het kan niet anders zijn dan dat deze groep verantwoordelijk is voor het podiumvirus dat in het DNA is gekropen van de huidige Vlierdense generatie. Het succes dat ze sinds 2010 met hun eigen muzikale invulling op de dinsdagmiddag bereiken, overstijgt voor Vlierdense, Deurnese, en wellicht Brabantse begrippen nog steeds alle verwachtingen. Daar, waar elders een kanon kan worden afgeschoten zonder iemand te raken, zitten in Vlierden nog altijd honderden mensen in de zaal op de dinsdagmiddag met carnaval. Behalve aan de leden van de Vette Brass(ie) commissie, is dit voor het leeuwendeel te danken aan deze 10 muzikanten. Ook de feestavonden van het 44-jarig jubileum van de Dorstvlegels, waaraan ze met hun eigen muzikale concept hebben deelgenomen, was wederom een groot succes.

Kortom de Vetlirre Medallie van het jaar 2019 gaat zeer terecht naar het combo: Joost van Rooij, Gertwan Klomp, Ton Brouwers, Matthijs Maas en Coen Swinkels en het blazerskwintet: Jacky Sleegers, Martien Mennen, Marcel Sleegers, Rob van den Heuvel en Theo van Rijssel oftewel naar: De Vette Brass(ie) Band.

 

Overzicht van uitgereikte Vetlirre medallies

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2003     

de Vette Brass(ie) Band
Yvonne Leesberg
Hanneke van Bree
Thomas Koolen
Wilbert van Bree
Gera van den Heuvel
Erik van Otterdijk en Fer van Otterdijk
Corné van den Heuvel en John Sleegers
De Vlierdense Maf(fia)
Cor van Bree
Marinus van Bree
Erik-Jan van Nunen
Jan-Wim van Bree
Toon en Marleen Jacobs
Dré Keijzer
De kapel
 
Ontwerp & Realisatie: Regenmakers Reclamestudio
Downloads