HOMEDE DORSTVLEGELSCOMMISSIESPARTNERSFOTOALBUMCONTACT
Lid wordenSponsorsLinks

ONZE SPONSORS

Net als vele andere verenigingen is ook cv de Dorstvlegels afhankelijk van sponsors. Dit zijn mensen en/of bedrijven die onze vereniging een warm hart toedragen door ons financieel te steunen. We kennen drie soorten sponsors. Naast activiteitensponsors zijn er de pakketsponsors en de advertentiesponsors. Laatstgenoemde groep vindt u terug in het Dorstvlegel Magazine; de pakketsponsors adverteren zowel in het Dorstvlegel Magazine als op onze site.

 
Mocht u ook interesse hebben in sponsoring of uw huidige advertentiesponsoring willen omzetten naar pakketsponsoring dan kunt u dit kenbaar maken door te mailen naar: info@dorstvlegels.com
Lendert Coppens bouwbedrijf
Lendert Coppens en Ilse Manders

T.0493-782603
E.i.manders@lendertcoppensbouwbedrijf.nl
I.www.lendertcoppensbouwbedrijf.nl


Marco van der Sterre Fotografie
Marco van der Sterre

T.0493 - 323103
E.info@fotograafmarco.nl
I.http://www.fotograafmarco.nl


Ontwerp & Realisatie: Regenmakers Reclamestudio
Downloads